۱۳۹۰ خرداد ۲۶, پنجشنبه

مجازات

حقش بود 80 ضربه شلاق -
چرا؟ -
چون شراب خوردن حرامه -
چرا حرامه؟ -
چون واسه بدن ضرر داره -
یعنی میخای بگی یک لیوان شراب ضررش از 80 ضربه شلاق بیشتره؟ -

کمی فکر کنیم ...

۱۳۹۰ خرداد ۱۳, جمعه

وصیت امام

لیکن اینطور نباشد که ما ارتحال کنیم شما کیف و حال ... 2 روز تعطیل شود بروید شمال پی عشق و حال
happy ertehaly day