۱۳۹۰ شهریور ۳, پنجشنبه

نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران

عاشق ایرانم ... حاضرم جانم رو هم در راه وطنم بدم اما نه در روز قدس! روز قدس نماد تبعیض، مداخله در سایر کشور ها و حمایت از تروریسم حکومت ایرانه . هرگونه حضور در این راه پیمایی به نفع حکومته و ازش در تبلیغات خودش استفاده میکنه.چقدر زیباتره که روزهایی رو خودمون ایجاد بکنیم و اونها رو زنده نگه داریم. روزهایی نماد شهیدهای راه آزادی مون، نماد دموکراسی آینده مون، نماد مخالفت مون با تروریسم و هزینه کردن سرمایه کشور در راه باطل. نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

۱۳۹۰ مرداد ۳۰, یکشنبه

۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه